INTRODUCTIE

 

In functie van mijn LAIS (zie http://dizaines.wordpress.com) en ook omdat het gewoon plezant is, doorworstelde ik sinds 2010 (no need to hurry) op mijn blog onder de noemer ‘Daily Délie‘ het meesterwerk van Maurice Scève.

Van elk dizain daarvan wordt een bescheiden, letterlijke vertaling aangeboden en ev. wat commentaar/noten. Zoals wel vaker het geval is in mijn werk, gebeurt dit in fazen &  is het daardoor misschien nogal moeilijk om volgen: eerst werd soms gewoon de tekst geplaatst, of de tekst met wat geleende noten, daarna volgde/volgt er soms een vertaling/bespreking.

Om alles wat te vergemakkelijken verplaats ik nu al het Délie-materiaal dat min of meer af is naar deze website. Voor al uw vragen of opmerkingen hieromtrent kan u terecht op mijn mailadres dirkvekemans(at)yahoo.com of via mijn Facebook-account.

Later komt hier nog een introductie op Scève, zijn werk en op de Délie in het bijzonder en een tekstverantwoording.

Deze lezing is in menig opzicht Neo-Kathedraals, voornamelijk al omdat ze door de huidige Kathedraal-Auteur wordt gepresenteerd als lopend project en er geen einddoel of status van voltooidheid  in het vooruitzicht wordt gesteld. Boeken vereisen dat, online werk is niet onderhevig aan dat soort neurose.

Veel leesplezier alvast!

Dirk Vekemans
Auteur van de Neue Kathedrale des erotischen Elends (2004 – …)

nkdeE4
What is left unfinished cannot be undone.

 

Advertenties